Questo sito si avvale di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Inoltre presenta cookie di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

Tradizioni Ururi

Tradëciunat

2 Maj: Të rrjedhurit e çavarjelëvet, bekohen qerret / 2 Maggio: Corsa dei ciavarielli, benedizione dei buoi

3 Maj: Të rrjedhurit e qerrevet /3 Maggio: Corsa dei carri

4 Maj: Festa më e madhe të horës: Druri i Shejt të Kriqes /4 Maggio: Festa patronale Santissimo Legno della Croce

7 Gusht: Vehet mbë këmb Rutjel për Sën Dunatin /7 Agosto: Pellegrinaggio a Rotello per la Festa di San Donato

9 Gusht: Të rrjedhurit e qerrevet pë turistët/ 9 agosto: Corsa dei carri per i turisti

24 e 25 Dhëxhembër,6 jinar: Prësepi ka hora vjetër / 24 e 25 dicembre, 6 gennaio: Presepe vivente al paese vecchio

 

La corsa dei carri Questa incredibile competizione si svolge ad Ururi ogni anno, il 3 di Maggio. E' una gara di due carri di legno, trainati da una coppia di buoi, con undici cavalieri ciascuno in ausilio, tutti al galoppo. Il percorso è lungo tre chilometri e quattrocento metri, con partenza in località Bosco Pontoni, fuori dall'abitato, e arriva all'imbocco di via Commerciale, vicolo che conduce alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, al centro del paese. E' una delle più singolari feste di propiziazione e si collega al culto del Santissimo Legno della Croce, la reliquia che la mamma dell'imperatore Costantino avrebbe portato con sè dall'Oriente e che fu donata alla Chiesa di Ururi dalla famiglia Giammiro. Il carro vincitore, infatti, ha diritto di portare tale reliquia durante la solenne processione religiosa in onore del Legno della Santa Croce il giorno seguente, 4 maggio. Të Rrjedhurit e Qerrevet Një gjë çë ngë ke besë, bëhet Rur nga vjet ka data 3 të muojt Majt. Kjo garë arakterixohet me të rrjedhurit e dy qerreve druri, tërhejtur ka një pendë qe, me 11 kuej çë shtinjën ta cinuor nga qerre, gjthë ta rrjedhur. Rruga e garës zgjatet për 3 km e 400 metre, nisur ka Vosku Pontoni, jashta horës, njera çë të hyhet ka rruga Shitblerje, rrugicë çë të qen ka Kisha Lartë, brënda horës.Ishtë një ka festat më të ngjitur me spërënxat e njerëzëvet dhe lidhet me Drurin i Shejtë, relikuje çë i ëma e Perandorit Kostandini kishë prënë me të kaha Orienti dhe ka qënë dhunuor Kishës së Rurit ka fëmillja Xhiamirës. Qerrja çë del e para, ka të drejtën të qeje këtë relikuje gjatë prëçësjunës së madhe çë bëhet për nderin e Drurit i Shejtë e cila bëhet ditën pas me datën e 4 të muojt Majt.

 

Sportello Linguistico

Lo Sportello Linguistico Regionale(SLR) per le minoranze linguistiche storiche del Molise, nasce per tutelare le comunità di lingua e cultura Arberesche;  (Campomarino-Motecilfone-Portocannone-Ururi) e quelle di lingua e cultura Croata (Acquaviva Collecroce-Montemitro-San Felice del Molise)